Siedlisko w Wielimowie

Atrakcje

Atrakcje w Miłomłynie (2,5 km od siedliska)

Miasto i Gmina Miłomłyn to jedno z najpiękniejszych miejsc na Warmii i Mazurach, położone przy drodze krajowej nr 7 w odległości 230 km od Warszawy i 120 km od Gdańska. Dzięki bogatym walorom przyrodniczym i interesującym zabytkom Miasto i Gmina Miłomłyn jest licznie odwiedzana zarówno przez miłośników historii, jak i sympatyków turystyki wodnej, pieszej, rowerowej i konnej. Piękne lasy na terenie gminy Miłomłyn to raj dla grzybiarzy, zbieraczy jagód i innych owoców leśnych, a także dla zwolenników kontaktu z przyrodą, którzy pragną delektować się spokojem i ciszą.

Szlaki rowerowe
Oznakowane trzy trasy rowerowe (czerwona, żółta i niebieska) umożliwiają zwiedzenie głównych atrakcji przyrodniczo-turystycznych i zabytków na terenie gminy Miłomłyn. Prowadzą do czarujących i wartych zobaczenia miejsc, niedostępnych dla zmotoryzowanych.

Szlaki wodne
Na szczególną uwagę zasługuje unikatowy na skalę światową zabytek sztuki hydrotechnicznej z XIX w., czyli Kanał Elbląski, dla którego punktem węzłowym jest właśnie Miłomłyn wraz z przystanią umożliwiającą korzystanie z rejsów Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Na terenie gminy Miłomłyn znajdują się także 2 śluzy komorowe — „Zielona” i „Miłomłyn”, których zabytkowe mechanizmy służą nadal wodniakom w pokonywaniu ponad 2-metrowych różnic poziomów wody. Z Miłomłyna można dopłynąć poprzez rozgałęzienia Kanału do Iławy, Ostródy i Elbląga. Na kajakarzy i innych sympatyków sportów wodnych czekają liczne jeziora z kąpieliskami.

 

Śluza "Zielona"


Śluza i jaz Zielona położone są w miejscowości Zielona, gmina Miłomłyn, woj. warmińsko - mazurskie. Zadaniem stopnia jest umożliwienie żeglugi na odcinku Miłomłyn - Ostróda - Jez. Szeląg oraz przepuszczenie wód z Jez. Jeziorak do Jez. Drwęckiego. Obiekt został wybudowany w latach 1872 - 1876 i poddany generalnej przebudowie w latach 1920-26. Jaz został poddany remontowi kapitalnemu w 1996r.

Śluza "Miłomłyn"


Śluza i jaz Miłomłyn położone są w miejscowości Miłomłyn. Zadaniem stopnia jest umożliwienie żeglugi na odcinku Miłomłyn-Ostróda-Jez. Szeląg, Miłomłyn-Jez. Druzno i Miłomłyn-Iława oraz przepuszczenie wód z Jez. Jeziorak do Jez. Drwęckiego. Obiekt został wybudowany w latach 1872-1876 i poddany generalnej przebudowie przed rokiem 1926. Jaz został poddany remontowi kapitalnemu w 1993 r.

Neogotycki kościół św. Bartłomieja Apostoła (1898)

Neogotycki kościół św. Bartłomieja Apostoła (1898) z gotycką wieżą (XIV w.).

 

Zabytek sztuki sakralnej zbudowany na przełomie XIX i XX w. przy wykorzystaniu oryginalnej północnej ściany z XIV w. Wewnątrz kościoła: 3 rzeźby (Ostatnia Wieczerza, Zmartwychwstanie, Złożenie do grobu) umieszczone w późnobarokowym ołtarzu głównym; rzeźbiona ambona z początków XVIII w., gotycka chrzcielnica z przełomu XIV i XV w., witraże z początku XX w.

Wieża dzwonnicza z krużgankami przy kościele w Miłomłynie
Obiekt z XIV w. pełniący kiedyś funkcje obronne (okienka strzelnicze). W krużgankach znajduje się salka muzealna, w której można zapoznać się z historią Miłomłyna.

Fragmenty muru obronnego w Miłomłynie
Fragment dawnych fortyfikacji miejskich z XIV w. wzniesionych z kamienia polnego i czerwonej cegły. Znajduje się w pobliżu kościoła w Miłomłynie.

Zespół pałacowo-parkowy z XIX w. w Karnitach
Zabytkowy obiekt nad jez. Kocioł oferujący pełen pakiet usług turystycznych i in. Znajduje się ok. 10 km na zachód od Miłomłyna. Na terenie dawnych sadów, w części południowej parku, wzniesiono domki letniskowe.

Atrakcje w Ostródzie (15 km od siedliska)

Ostróda jest miastem, w którym ciągle coś się dzieje – koncerty, wystawy, odczyty, imprezy plenerowe są na porządku dziennym, zwłaszcza w sezonie letnim.

Wyciąg nart wodnych na jeziorze Drwęckim:

5 lipca 2008r. w Ostródzie odbyło się oficjalne otwarcie najdłuższego w Polsce wyciągu nart wodnych, profesjonalnego toru kajakowego oraz zrewitalizowanej plaży miejskiej.

 

Rejs Kanałem Ostródzko Elbląskim

 

Kanał Ostródzko-Elbląski o długości 82 km ze względu na funkcjonujące na nim od 1860 roku urządzenia hydrotechniczne jest zaliczany do ewenementów w skali światowej.Za początek Kanału przyjmuje się Jezioro Drużno, natomiast według "Informatora dróg wodnych" kilometraż Kanału rozpoczyna się w punkcie 0,00 w Miłomłynie, by dalej rozgałęziać się w trzech głównych kierunkach:
- odcinek śluza Miłomłyn (0,00 km) - pochylnia Buczyniec (36,77 km) - Jezioro Drużno (52,00 km), skąd do Zalewu Wiślanego prowadzi trasa o długości 15, 5 km
- odcinek śluza Miłomłyn (0,00 km) - śluza Ostróda (15,11 km) - Jezioro Szeląg (31, 30 km)
- odcinek śluza Miłomłyn (0,00 km) - Iława/Zalewo (32,22 km).

Rejon Kanału Ostródzko-Elbląskiego - tereny bezpośrednio do niego przyległe i najbliższe jego okolice stanowią obszar chronionego krajobrazu.


Niepowtarzalne walory przyrodniczo-krajobrazowe poznaje i podziwia tu corocznie tysiące turystów - pasażerów żeglugi wycieczkowej i indywidualnych wodniaków. Mimo tak wielkiej rzeszy amatorów natury ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze nie zagraża koegzystencji setek gatunków flory i fauny dzięki istnieniu rezerwatów, parków krajobrazowych i wspomnianych obszarów chronionego krajobrazu. Poznawanie istniejącego tu bogactwa natury i doznawanie wrażeń estetycznych jest możliwe szczególnie podczas spokojnych rejsów kanałem, pieszych spacerów i przejażdżek rowerowych do których zachęcają coraz liczniejsze w tych okolicach szlaki wędrowne, m.in.: w gminie Elbląg, Rychliki, Pasłęk, Miłomłyn, czy Ostróda.


Więcej o atrakcjach w Ostródzie i okolicach: http://www.poland24h.pl/atrakcje/Ostróda-1950,5.html

 

Inne atrakcje:

Głaz grubokrystaliczny
„Żyjący” kamień, który „rośnie’, z roku na rok ma powiększać swoją objętość (w obwodzie 1 m i ponad 1 m wysokości). Znajduje się na pastwisku wsi Mały Gil, 40 m od jeziora.

Rezerwat przyrody Jez. Iłgi
Typ faunistyczny, przedmiot ochrony – miejsca lęgowe ptactwa wodno-błotnego oraz zachowanie zespołów roślinności torfowiskowej. Położony jest on wśród kompleksu leśnego, na zachód od miejscowości Boguszewo. Powierzchnia wynosi 74,7 ha.

Rezerwat przyrody Rzeki Drwęcy
Typ wodny, charakter ichtiologiczny, przedmiot ochrony – ochrona środowiska pstrąga, łososia, troci i certy. Na południowy-wschód od miejscowości Boguszewo. Możliwość dotarcia trasą rowerową. Rezerwat na terenie gminy i przyległym obejmuje jezioro Drwęckie oraz pasy gruntów szerokości 5 m od ich brzegów.

Rezerwat Sosny Taborskiej
Sosna taborska od wieków była używana do budowy masztów okrętowych przez potęgi morskie Europy. Ze względu na wysoką jakość drewno z sosen taborskich posłużyło do odbudowy po pożarze sceny Teatru Narodowego w Warszawie. Rezerwat można zwiedzać korzystając ze ścieżki ekologicznej biegnącej przez jego ostępy półtorakilometrową trasą.

Sosna nad jez. Iłgi
Zwana „królową lasu”, ze względu na wielkość (obwód przekraczający 3m, wysokość ponad 30 m). Znajduje się w Leśnictwie Drwęca.

Rok: 2015 

12.06.2015 - 13.06.2015  Ogólnopolska Gala Ośmiu Wspaniałych Amfiteatr Ostróda Ostróda
12.06.2015
19.00 h
Łąki Łan i November Project Amfiteatr Ostróda Ostróda
14.06.2015 IV Ostródzki Półmaraton św. Jerzego Amfiteatr Ostróda Ostróda
19.06.2015 - 21.06.2015  XVIII Rajd rowerowy „MAZURY 2015” połączony z wojewódzką sceną amatora Miłomłyn Miłomłyn
19.06.2015 - 20.06.2015  IV Edycja Rejsu Samotnych Żeglarzy Ostróda 2015 Solo Challenge Jez. Drwęckie - bulwar, molo Ostróda
20.06.2015 - 21.06.2015  Bajkolandia Expo Arena Ostróda
25.06.2015
19.00 h
Kabaret Neo-Nówka Amfiteatr Ostróda Ostróda
27.06.2015 XXIII Ostródzkie Dni Morza Jez. Drwęckie - bulwar, molo Ostróda
04.07.2015 - 05.07.2015  Arena Warmii i Mazur Expo Arena Ostróda
04.07.2015 - 05.07.2015  XIV Otwarte Mistrzostwa Ostródy w Scrabble Zamek Ostróda Ostróda
05.07.2015 Czas drewna Skansen w Olsztynku Olsztynek
11.07.2015 14. Mazurska Noc Kabaretowa Amfiteatr nad Jeziorem Czos Mrągowo
11.07.2015 Regionalne Święto Ryby Iława miasto Iława
11.07.2015
20.00 h
Koncert Zespołu Raz Dwa Trzy Amfiteatr Ostróda Ostróda
15.07.2015 - 19.07.2015  Dni Grunwaldu Pola Grunwaldzkie Grunwald
17.07.2015 - 19.07.2015  X Festiwal Ognia Ostróda Ostróda
18.07.2015
15.00 h
Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem Pola Grunwaldzkie Grunwald
18.07.2015
21.00 h
Spektakl Multimedialny "Utwory Pink Floyd w Blasku Księżyca" Amfiteatr Ostróda Ostróda
19.07.2015 Moda z wiejskiej szafy Skansen w Olsztynku Olsztynek
22.07.2015 - 26.07.2015  Międzynarodowe Lato z Folklorem Amfiteatr Ostróda Ostróda
23.07.2015 Spływ kajakowy „Śladami G.J Steenke” Miłomłyn-Małdyty Miłomłyn
24.07.2015 - 25.07.2015  XX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej Czerwone Koszary Ostróda
24.07.2015 - 26.07.2015  34. Piknik Country & Folk Mrągowo Amfiteatr nad Jeziorem Czos Mrągowo
26.07.2015 Poznaj zwierzęta w skansenie Skansen w Olsztynku Olsztynek
31.07.2015 Pokaz samochodów "Mustang Race" Parking przy Amfiteatrze w Ostródzie Ostróda
01.08.2015
20.00 h
Spektakl teatralny: Single i remiksy Amfiteatr Ostróda Ostróda
02.08.2015 Tajemnice ciesiołki - jak dawniej budowano Skansen w Olsztynku Olsztynek
02.08.2015 Gypsy festiwal muzyki i tańca Amfiteatr Ostróda Ostróda
06.08.2015 - 09.08.2015  Ostróda Reggae Festival Czerwone Koszary Ostróda
07.08.2015 - 09.08.2015  21. Festiwal Muzyki Kresowskiej Amfiteatr nad Jeziorem Czos Mrągowo
07.08.2015 - 09.08.2015  45 Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting "Złota Tarka" Iława’2015r. Amfiteatr Iława Iława
08.08.2015
19.15 h
Koncert - Perfekt 35-lecie: Wszystko ma swój czas Amfiteatr Ostróda Ostróda
10.08.2015 Na Całych Jeziorach TY - Piosenki Agnieszki Osieckiej Amfiteatr Ostróda Ostróda
14.08.2015 - 16.08.2015  Ostróda Summer Hot Days Jez. Drwęckie - bulwar, molo Ostróda
14.08.2015 - 15.08.2015  Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Jez. Drwęckie - bulwar, molo Ostróda
15.08.2015 Regionalne Święto Ziół Skansen w Olsztynku Olsztynek
15.08.2015 Spektakl Gwiazd z Radiem ZET Gold Jez. Drwęckie - bulwar, molo Ostróda
29.08.2015 Regaty o Puchar Prezesa Z.M. Morliny SA Jez. Drwęckie - bulwar, molo Ostróda
08.09.2015 - 11.09.2015  42. Międzynarodowe Targi Meblowe Expo Arena Ostróda
10.09.2015 Europejski Dzień Dziedzictwa Skansen w Olsztynku Olsztynek
16.09.2015 - 18.09.2015  Sacrum Arena Expo Arena Ostróda
19.09.2015 - 20.09.2015  Targi Chłopskie Skansen w Olsztynku Olsztynek
23.09.2015 - 25.09.2015  Tourism and Events Expo Expo Arena Ostróda
24.09.2015 Olsztyńskie Dni Nauki Skansen w Olsztynku Olsztynek
25.09.2015 - 27.09.2015  APJ Poland Expo Arena Ostróda
26.09.2015 XV Regaty o Puchar Komandora Klubu Żeglarskiego Ostróda Jez. Drwęckie - bulwar, molo Ostróda
27.09.2015 Mazurki Dzień Ziemniaka Kraplewo Ostróda
02.10.2015 - 04.10.2015  Garden Arena Expo Arena Ostróda
03.10.2015 - 04.10.2015  Hubertus Arena Expo Arena Ostróda
04.10.2015 Smaki jesieni Skansen w Olsztynku Olsztynek
Panel klienta - Tenet - Serwisy Turystyczne
Siedlisko w Wielimowie